Trang chủKiến Thức5 chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu

5 chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu

Giao dịch quyền chọn là một trong những phương tiện phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư, vì giá của chúng có thể tăng nhanh, có thể kiếm hoặc mất nhiều tiền một cách nhanh chóng. Các chiến lược giao dịch quyền chọn có thể từ khá đơn giản đến rất phức tạp, với nhiều hình thức thu lợi nhuận, đôi khi chúng có những cái tên kì lạ (chiến lược “sắt thép”?!).

5 chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu

Bất kể độ phức tạp của chúng như thế nào, tất cả các chiến lược quyền chọn đều dựa trên hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua và quyền chọn bán. Dưới đây là năm chiến lược phổ biến, phân tích lợi ích và rủi ro của chúng và thời điểm nhà đầu tư có thể tận dụng chúng cho khoản đầu tư tiếp theo của họ. Mặc dù các chiến lược này khá đơn giản, chúng có thể giúp nhà đầu tư kiếm được rất nhiều tiền, ngoài ra chúng không phải là không có rủi rủi ro.

(Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn tìm hiểu những điều cơ bản về quyền chọn mua và quyền chọn bán trước khi chúng ta bắt đầu.)

  1. Nắm giữ quyền chọn mua

Trong chiến lược này, nhà đầu tư mua một quyền chọn mua và hy vọng giá cổ phiếu sẽ vượt qua giá thực hiện (strike price) khi hết hạn. Lợi thế của giao dịch này là không có giới hạn, nếu cổ phiếu tăng vọt và các nhà đầu tư có thể kiếm được gấp nhiều lần số tiền đầu tư ban đầu của họ.

Ví dụ: Cổ phiếu X đang được giao dịch với giá 20 USD cho mỗi cổ phiếu và quyền chọn mua (với giá thực hiện là 20 USD và hết hạn sau 4 tháng) sẽ được giao dịch ở mức 1 USD. Hợp đồng có giá 100 USD, hoặc một hợp đồng * 1 USD * 100 cổ phiếu đại diện cho mỗi hợp đồng.

Xem thêm: Hướng dẫn giao dịch với phân kỳ tăng và giảm

Đây là lợi nhuận của việc nắm giữ quyền chọn mua đến khi đáo hạn:

Lợi nhuận/rủi ro: Trong ví dụ này, nhà đầu tư hòa vốn ở mức 21 USD cho mỗi cổ phiếu hoặc giá thực hiện cộng với khoản phí quyền chọn 1 USD đã được trả. Trên 20 USD, quyền chọn tăng giá trị thêm 100 USD cho mỗi USD cổ phiếu tăng. Quyền chọn đáo hạn vô giá trị khi cổ phiếu ở mức giá thực hiện hoặc thấp hơn.

Về mặt lý thuyết, lợi thế của việc nắm giữ quyền chọn mua là không giới hạn. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng trước khi hết hạn, quyền chọn mua cũng có thể tiếp tục tăng cao hơn. Vì lý do này, nắm giữ các quyền chọn mua là một trong những cách phổ biến nhất để đặt cược vào giá cổ phiếu tăng.

Mức lỗ của việc nắm giữ một quyền chọn mua là tổng số tiền đầu tư của bạn bị mất, trong ví dụ này là 100 USD. Nếu cổ phiếu kết thúc dưới mức giá thực hiện, quyền chọn mua sẽ hết hiệu lực và bạn sẽ chẳng còn gì cả.

Khi nào thì sử dụng quyền chọn mua: Nắm giữa một quyền chọn mua là một lựa chọn tốt khi bạn mong đợi cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trước khi hết hạn của quyền chọn. Nếu cổ phiếu chỉ tăng cao hơn một chút so với giá thực hiện, quyền chọn có thể vẫn có lãi, nhưng không bù đắp được khoản phí bỏ ra, khiến bạn bị lỗ ròng.

  1. Quyền chọn mua có bảo đảm

Một quyền chọn mua được bảo hiểm liên quan đến việc bán một quyền chọn mua (“bán khống”) nhưng có sự thay đổi. Ở đây nhà đầu tư bán một quyền chọn mua nhưng cũng mua cổ phiếu cơ sở của quyền chọn, 100 cổ phiếu cho mỗi lệnh quyền chọn được bán.

Sở hữu cổ phiếu biến một giao dịch tiềm ẩn rủi ro (giao dịch bán khống) – thành một giao dịch tương đối an toàn có thể tạo ra thu nhập. Các nhà đầu tư kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ thấp hơn giá thực hiện khi hết hạn. Nếu cổ phiếu kết thúc trên mức giá thực hiện, chủ sở hữu phải bán cổ phiếu cho người mua quyền chọn mua với giá thực hiện.

Ví dụ: Cổ phiếu X đang được giao dịch với giá 20 USD cho mỗi cổ phiếu và quyền chọn mua, với giá thực hiện là 20 USD và đáo hạn hạn sau 4 tháng, sẽ được giao dịch ở mức 1 USD. Phí của hợp đồng là 100 USD, hoặc một hợp đồng * 1 USD * 100 cổ phiếu đại diện cho mỗi hợp đồng. Nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu với giá 2.000 USD và bán một quyền chọn mua để nhận được 100 USD.

Đây là lợi nhuận từ chiến lược quyền chọn mua có bảo đảm:

Lợi nhuận/rủi ro: Trong ví dụ này, nhà đầu tư hòa vốn ở mức 19 USD cho mỗi cổ phiếu hoặc giá thực hiện trừ đi khoản phí quyền chọn 1 USD nhận được. Dưới 19 USD, nhà đầu tư sẽ mất tiền, vì cổ phiếu sẽ mất tiền nhiều hơn mức bù đắp khoản phí quyền chọn 1 USD.

Ở mức giá 20 USD, nhà đầu tư sẽ giữ toàn bộ phí quyền chọn và bám vào cổ phiếu. Trên 20 USD, mức lợi nhuận được giới hạn ở 100 USD. Mặc dù việc bán quyền chọn mua sẽ mất 100 USD cho mỗi một USD khi giá tăng trên 20 USD, nó được bù đắp hoàn toàn bởi lợi nhuận của cổ phiếu, để lại cho nhà đầu tư khoản phí quyền chọn 100 USD ban đầu nhận được làm tổng lợi nhuận.

Lợi thế của quyền chọn mua có bảo đảm được giới hạn ở mức phí quyền chọn nhận được, bất kể giá cổ phiếu tăng cao như thế nào. Bạn không thể kiếm được nhiều hơn thế, nhưng bạn có thể mất nhiều hơn thế. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà bạn có thể đạt được khi cổ phiếu tăng giá sẽ hoàn toàn được bù đắp bởi lệnh bán khống.

Mức lỗ của khoản đầu tư cổ phiếu có thể là 100% nếu giá cổ phiếu về 0, nhưng sẽ được bù đắp bằng một phần bằng phí quyền chọn nhận được. Quyền chọn mua được bảo đảm khiến bạn có khả năng thua lỗ đáng kể, nếu cổ phiếu giảm. Ví dụ, nếu cổ phiếu giảm xuống 0, tổng số lỗ sẽ là 1.900 USD.

Sử dụng khi nào: quyền chọn mua được bảo đảm có thể là một chiến lược tốt để tạo thu nhập nếu bạn đã sở hữu cổ phiếu và không mong đợi cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần.

Vì vậy, chiến lược này có thể biến các khoản nắm giữ hiện có của bạn thành một nguồn tiền mặt. Quyền chọn mua có bảo đảm phổ biến với các nhà đầu tư lớn tuổi cần thu nhập và nó có thể hữu ích trong các tài khoản được ưu đãi về thuế, nơi bạn có thể trả thuế đối với phí quyền chọn và lãi vốn nếu hợp đồng đáo hạn.

  1. Nắm giữ quyền chọn bán

Trong chiến lược này, nhà đầu tư mua một quyền chọn mua và hy vọng giá cổ phiếu sẽ thấp hơn giá thực hiện khi hết hạn. Lợi nhuận của giao dịch này có thể là bội số của khoản đầu tư ban đầu, nếu cổ phiếu giảm đáng kể.

Ví dụ: Cổ phiếu X đang được giao dịch với giá 20 USD cho mỗi cổ phiếu và một quyền chọn bán, với giá thực hiện là 20 USD và hết hạn sau 4 tháng, sẽ được giao dịch ở mức 1 USD. Hợp đồng có giá 100 USD, hoặc một hợp đồng * 1 USD * 100 cổ phiếu đại diện cho mỗi hợp đồng.

Đây là lợi nhuận khi quyền chọn bán khi hết hạn:

Lợi nhuận / rủi ro: Trong ví dụ này, quyền chọn bán sẽ hòa vốn nếu hợp đồng đáo hạn ở mức 19 USD cho mỗi cổ phiếu hoặc giá thực hiện trừ đi khoản phí quyền chọn 1 USD đã trả. Dưới 19 USD, giá trị thỏa thuận tăng lên 100 USD cho mỗi USD giảm giá của cổ phiếu. Trên 20 USD, giao dịch thỏa thuận hết hạn vô giá trị và nhà đầu tư mất toàn bộ phí quyền chọn là 100 USD.

Lợi nhuận của việc nắm giữ quyền chọn bán cũng giống như nắm giữ một quyền chọn mua, bởi vì lợi nhuận có thể là bội số của phí quyền chọn quyền chọn đã trả. Tuy nhiên, một cổ phiếu không bao giờ có thể đi xuống dưới 0, giới hạn mức tăng, trong khi quyền chọn mua có mức tăng không giới hạn về mặt lý thuyết. Nắm giữ quyền chọn bán là một cách đơn giản và phổ biến khác để đặt cược vào sự giảm giá của một cổ phiếu và chúng có thể an toàn hơn so với việc bán khống một cổ phiếu.

Khoản lỗ của việc nắm giữ quyền chọn bán là bị giới hạn ở mức phí quyền chọn được trả, 100 USD ở đây. Nếu cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá thực hiện khi hết hạn quyền chọn, thì giao dịch bán sẽ hết hiệu lực và bạn sẽ mất khoản đầu tư của mình.

Khi nào thì sử dụng: Nắm giữ quyện chọn bán là một lựa chọn tốt khi bạn dự đoán cổ phiếu sẽ giảm đáng kể trước khi quyền chọn hết hạn. Nếu cổ phiếu chỉ giảm thấp hơn một chút so với giá thực hiện, quyền chọn sẽ có lợi nhuận, nhưng có thể không đủ để bù đáp lại phí quyền chọn đã trả, khiến bạn lỗ ròng.

  1. Bán quyền chọn bán

Chiến lược này ngược lại với việc nắm giữ quyền chọn bán, nhưng ở đây nhà đầu tư bán quyền chọn bán và hy vọng giá cổ phiếu sẽ cao hơn giá thực hiện khi hết hạn. Khi bán quyền chọn bán, nhà đầu tư sẽ nhận được một khoản phí quyền chọn bằng tiền mặt, đây là số tiền cao nhất mà việc bán quyền chọn bán có thể kiếm được. Nếu cổ phiếu đóng cửa dưới mức giá thực hiện khi quyền chọn hết hạn, nhà đầu tư phải mua cổ phiếu với giá thực hiện.

Ví dụ: Cổ phiếu X đang được giao dịch với giá 20 USD cho mỗi cổ phiếu và quyền chọn bán với giá thực hiện là 20 USD, hết hạn sau 4 tháng sẽ được giao dịch ở mức 1 USD. Hợp đồng trả phí quyền chọn là 100 USD, hoặc một hợp đồng * 1 USD * 100 cổ phiếu đại diện cho mỗi hợp đồng.

Đây là lợi nhuận từ giao dịch bán khống khi hết hạn:

Lợi nhuận/rủi ro: Trong ví dụ này, việc bán quyền chọn bán hòa vốn ở mức 19 USD hoặc giá thực hiện trừ đi khoản phí quyền chọn nhận được. Dưới 19 USD, giao dịch bán khống khiến nhà đầu tư phải trả 100 USD cho mỗi USD giảm giá, trong khi trên 20 USD, người bán quyền chọn kiếm được 100 USD phí quyền chọn. Từ 19 đến 20 USD, người bán thỏa thuận sẽ kiếm được một phần phí quyền chọn.

Mức tăng của việc bán quyền chọn bán không bao giờ nhiều hơn mức phí quyền chọn nhận được, là 100 USD. Giống như việc bán quyền chọn mua hoặc quyền chọn mua được bảo đảm, lợi tức tối đa trên một quyền chọn là những gì người bán được trả trước.

Rủi ro của giao dịch này bẳng tổng giá trị của cổ phiếu cơ sở trừ đi khoản phí quyền chọn nhận được và điều đó sẽ xảy ra nếu cổ phiếu về 0. Trong ví dụ này, nhà đầu tư sẽ phải mua 2.000 USD cổ phiếu (100 cổ phiếu * giá thực hiện 20 USD), nhưng sẽ được bù đắp phần bằng 100 USD phí quyền chọn nhận được, và tổng số tiền lỗ là 1.900 USD.

Sử dụng khi nào: Bán quyền chọn bán là một chiến lược thích hợp khi bạn mong đợi cổ phiếu đóng cửa ở mức giá thực hiện hoặc cao hơn khi quyền chọn đáo hạn. Cổ phiếu chỉ cần bằng hoặc cao hơn giá thực hiện để quyền chọn hết hạn vô giá trị, cho phép bạn giữ toàn bộ phí quyền chọn đã nhận.

Nhà môi giới của bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn có đủ vốn chủ sở hữu trong tài khoản của mình để mua cổ phiếu, nếu nó được giao cho bạn. Nhiều nhà đầu tư sẽ giữ đủ tiền mặt trong tài khoản của họ để mua cổ phiếu, nếu giao dịch thỏa thuận kết thúc có lãi.

  1. Quyền chọn bán kết hợp

Chiến lược này giống như nắm giữ quyền chọn bán những có chút thay đổi. Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu cơ bản và cũng mua một quyền chọn bán. Đây là một giao dịch phòng vệ, trong đó nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu tăng giá nhưng muốn “bảo hiểm” trong trường hợp cổ phiếu giảm giá. Nếu cổ phiếu giảm giá, quyền chọn bán sẽ bù đắp cho sự sụt giảm.

Ví dụ: Cổ phiếu X đang được giao dịch với giá 20 USD cho mỗi cổ phiếu và quyền chọn bán với giá thực hiện là 20 USD và hết hạn sau 4 tháng sẽ được giao dịch ở mức 1 USD. Hợp đồng có giá 100 USD, hoặc một hợp đồng * 1 USD * 100 cổ phiếu đại diện cho mỗi hợp đồng. nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu với giá 2.000 USD và mua một cổ phiếu với giá 100 USD.

Đây là lợi nhuận của chiến lược đặt quyền chọn bán kết hợp:

Lợi nhuận/rủi ro: Trong ví dụ này, giao dịch quyền chọn sẽ hòa vốn ở mức 21 USD hoặc giá thực hiện cộng với chi phí của khoản phí quyền chọn 1 USD. Dưới mức 20 USD, quyền chọn bán sẽ bù đắp cho sự sụt giảm của cổ phiếu. Trên 21 USD, lợi nhuận tăng 100 USD cho mỗi USD tăng của cổ phiếu, mặc dù quyền chọn sẽ hết hạn vô giá trị và nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền phí quyền chọn đã trả là 100 USD.

Về mặt lý thuyết, mức tăng tối đa của quyền chọn bán kế hợp không bị giới hạn, miễn là cổ phiếu tiếp tục tăng, trừ đi chi phí của giao quyền chọn. Loại quyền chọn là một vị thế được phòng vệ, và do đó phí quyền chọn là chi phí bảo đảm cho cổ phiếu, tạo cơ hội cho cổ phiếu tăng giá với một số mức lỗ giới hạn.

Mức lỗ của quyền chọn này là chi phí quyền chọn phải trả. Khi giá trị của cổ phiếu giảm, giá trị quyền chọn tăng lên, bao hàm sự suy giảm của cổ phiếu. Nhờ có sự phòng vệ này, nhà đầu tư chỉ mất chi phí của quyền chọn chứ không phải là khoản lỗ cổ phiếu.

Khi nào thì sử dụng: quyền chọn bán kết hợp có thể là một lựa chọn tốt khi bạn mong đợi giá cổ phiếu tăng đáng kể trước khi đáo hạn quyền chọn, nhưng bạn cho rằng nó cũng có thể có cơ hội giảm đáng kể.

Quyền chọn này cho phép bạn nắm giữ cổ phiếu và hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá nếu nó tăng, nhưng vẫn được phòng vệ khỏi tổn thất đáng kể nếu cổ phiếu giảm giá. Ví dụ: một nhà đầu tư có thể đang chờ tin tức, chẳng hạn như lợi nhuận doanh nghiệp, có thể khiến cổ phiếu tăng hoặc giảm và muốn được phòng vệ.

Kết luận

Mặc dù các quyền chọn thường đi kèm với rủi ro cao, nhưng các nhà đầu tư có một số chiến lược cơ bản hạn chế rủi ro. Và do đó, ngay cả những nhà đầu tư không thích rủi ro cũng có thể sử dụng các quyền chọn để nâng cao lợi nhuận tổng thể của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu được hạn chế của bất kỳ khoản đầu tư nào để đánh giá rủi ro và liệu nó có xứng đáng với lợi nhuận tiềm năng hay không.

Đánh giá bài viết

5 / 5. Lượt đánh giá: 1

Translator
Translator
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm nhân viên ngân hàng, hiện đang tư vấn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp về đầu tư, bảo hiểm, ...
BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT