Trang chủ Tags Bitcoin

Tag: Bitcoin

Là một dạng tiền kỹ thuật số, được tạo ra và lưu trữ dưới dạng các gói thông tin. Bitcoin được tạo ra từ những người sử dụng máy tính trên khắp thế giới và bằng cách sắp xếp, xử lý các goi thuật toán.

Bitcoin không có một đơn vị trung gian nào đứng ra bảo lãnh giá trị cũng như không được gán giá trị lên một thực thể vật lý nào khác. Hiện nay Bitcoin vẫn là vua của các loại tiền ảo và được xem là một tài sản trú ẩn mỗi khi có các biến động về địa chính trị và kinh tế, tương tư như Vàng.

Do Bitcoin có giới hạn khai thác, khiến việc tạo ra các đồng Bitcoin mới ngày càng khó hơn.