Trang chủ Tags Broker

Tag: Broker

Nhà môi giới thường là một người hay một công ty có vai trò là đại lý giữa hai bên mua, bán các cặp tiền tệ. Trong thị trường Forex thì nhà môi giới sẽ là các broker. Để duy trì hoạt động của mình họ sẽ thu các loại phí như hoa hồng và spread từ các trader.