Google search engine
Trang chủ Tags Cặp tiền tệ

Tag: Cặp tiền tệ

Thuật ngữ đầu tiên mà bạn cần phải nắm được đó chính là “cặp tiền tệ”. Sở dĩ gọi là “cặp” vì trong Forex chỉ tiến hành giao dịch theo các cặp tiền tệ thay vì sử dụng các đồng tiền như thông thường. Nhìn chung, cặp tiền tệ là một công cụ tài chính được sử dụng để giao dịch trên sàn Forex. Hiện có ba cặp tiền tệ thường gặp: cặp tiền tệ chính, cặp tiền tệ chéo và cặp tiền tệ ngoại lai.