Trang chủ Tags Cryptocurrency

Tag: Cryptocurrency

Tiền ảo, hay tiền kỹ thuật số, là một dạng tài sản kỹ thuật số được thiết kế như một trung gian tra đổi bằng các thuật toán chuỗi. Tiền ảo có tính chất phi tập chung và thường không được gán giá trị lên một tài sản vật lý nào như các loại tiền tệ đang được lưu hành.