Trang chủ Tags ECN

Tag: ECN

Là các tài khoản mà các sàn giao dịch No Dealing Desk cung cấp cho khách hàng của mình. Tài khoản đều được kết nối với một bên cung cấp thanh khoản.
Với tài khoản ECN, người dùng sẽ cùng nhau tạo thành một mạng lưới thanh khoản nội bộ, trong trường hợp không thể bắt được giá yêu cầu thì lệnh của khách được chuyển đến bên cung cấp thanh khoản.