Trang chủ Tags Entry

Tag: Entry

Điều quan trọng nhất trong trading forex chính là xác định đúng thời điểm vào lệnh. Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền lãi hay lỗ của bạn sau mỗi cuộc mua/bán.

Thuật ngữ điểm vào lệnh được hiểu là điểm mà các trader bắt đầu thực hiện giao dịch mua hoặc bán tiền tệ.