Google search engine
Trang chủ Tags FED

Tag: FED

Viết tắt của Federal Reserve System (Cục Dự trữ Liên bang) của Hoa Kỳ.

Là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ và có nhiệm vụ điều tiết thị trường tài chính bằng cách:

+Thực thi các chính sách tiền tệ

+ Giám sát và quy định các tổ chức ngân hàng

+ Duy trì sự ổn định của nền kinh tế

+ Cung cấp các giải pháp tài chính cho các ngân hàng trực thuộc