Google search engine
Trang chủ Tags FOMO

Tag: FOMO

FOMO (Fear Of Missing Out) là cụm từ miêu tả sự lo lắng về việc bạn có thể bỏ qua một cơ hội gì đó. Nó dẫn đến cảm giác không thoải mái, không hài lòng và liên tục đẩy bản thân vào trạng thái căng thẳng.

Nỗi sợ này thường được khơi dậy khi có một đợt tăng/giảm giá mạnh một sản phẩm nào đó mà bạn đã bỏ lỡ qua và liên tục đọc được các bài viết/thông báo của nhà đầu tư khác về các khoản lợi nhuận bạc tỷ của họ. Bạn sẽ bị ám ảnh bởi những thành công mà người khác đạt được hoặc luôn khao khát có được những thông tin cập nhật về các cơ hội đầu cơ mới.

Nội sợ này sẽ thôi thúc bạn đưa ra các quyết định thiếu lý trí và mang nặng tính đám đông. Và thông thường sẽ gây ra các hậu quả lâu dài.