Google search engine
Trang chủ Tags Ichimoku Kinko Hyo

Tag: Ichimoku Kinko Hyo

Đám mây Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo phổ biến và linh hoạt biểu thị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, động lực và hướng của xu hướng của một sản phẩm tài chính. Nó cho thấy một bức tranh rõ ràng về chuyển động giá tức thời. Chỉ báo này hoạt động dựa trên các đường trung bình động.