Trang chủ Tags OPEC

Tag: OPEC

OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, là Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa, được lập ra với mục tiêu là đảm bảo thu nhập ổn định cho các quốc gia thành viên và đảm bảo nguồn cung dầu mỏ cho các khách hàng toàn cầu. Đây là tổ chức có tầm quan trọng rất lớn liên quan đến sự lên xuống của giá dầu, khi có thể giới hạn và điều chỉnh hạn mức khai thác và xuất khẩu dầu thô của các nước thành viên. Tuy nhiên tổ chức này không vì một lợi ích quốc tế chung mà thường hoạt động theo kiểu một liên minh độc quyền nhằm thao túng giá dầu và trục lợi cho các quốc gia thành viên.