Trang chủ Tags Pending Order

Tag: Pending Order

Lệnh chờ là phương pháp đặt chỗ trước ở một mức giá nào đó, khi thị trường đạt đến giá này thì lệnh sẽ tự động được mở. Việc đặt lệnh chờ sẽ giúp bạn giảm bớt gánh nặng phải liên tục canh chừng trước màn hình.

Bạn có thể quy định trước là bạn muốn mở lệnh Sell hoặc Buy tại một mức giá nào đó trong tương lai và có thể hủy yêu cầu này bất kỳ lúc nào, miễn là tỷ giá vẫn chưa đạt đến mức bạn yêu cầu và lệnh thực tế vẫn chưa được mở.