Trang chủ Tags Quote

Tag: Quote

Là giá hiện tại được công bố trên thị trường hoặc nền tảng giao dịch. Thông thường giá Quote chỉ mang tính chất đại diện cho các tỷ giá đang có sẵn trong thời điểm đó.

Vì lý do này, khi bạn mở lệnh hoặc đóng lệnh, giá thực nhận có thể sẽ khác với giá công bố, tùy thuộc vào khối lượng mở/đóng lệnh cũng như tình trạng thanh khoản hiện có vào thời điểm đó.