Trang chủ Tags Rollover

Tag: Rollover

Rollover (đáo hạn hợp đồng) thực chất là một hoạt động kỹ thuật nhằm đảm bảo các Hợp đồng chênh lệch (CFD) mà khách hàng đang giao dịch trên các sản phẩm hợp đồng tương lai được cập nhật theo điều kiện tốt nhất của thị trường hiện có. Thông thường rollover sẽ đi kèm một khoản “phí điều chỉnh”, khoảng phí này chỉ có chức năng cân bằng lại chênh lệch giữa giá trước và sau khi Rollover xảy ra. Người dụng thực tế ra sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào.