Trang chủ Tags RSI

Tag: RSI

Là chỉ báo cho biết tình hình cán cân Buy/Sell của một thị trường trên một khung giờ nào đó. Chỉ báo RSI sẽ có 2 mức thường dùng là 70 và 30, khi chỉ báo này đưa ra kết quả trên 70 thì thông thường thị trường đang ở trong trạng thái Over Buy (Đang có quá nhiều lệnh Buy được mở) và thường sẽ sớm đảo chiều. Ngược lại, nếu chỉ báo đưa ra kết quả từ 30 trờ xuống thì thông thường thị trường đang ở trong trạng thái Over Sell (Đang có quá nhiều lệnh Sell được mở) và thường sẽ sớm tăng trở lại. Việc đổi chiều này thực chất chỉ làm cân bằng cán cân Buy và Sell và không nhất thiết phải là báo hiệu cho thấy xu hướng sắp thay đổi.