Trang chủ Tags Supply

Tag: Supply

Là một trong các yếu tố trực tiếp tác động lên giá cả của một sản phẩm, một cặp tiền nào đó. Thông thường, khi nguồn cung giảm hoặc không đổi và nhu cầu tăng lên sẽ đẩy giá của sản phẩm đó lên.

Và ngược lại, khi Nhu cầu của một sản phẩm giảm xuống và nguồn cung tăng lên sẽ làm giảm giá sản phẩm đó.