Trang chủ Tags Swap

Tag: Swap

Phí Swap hay phí qua đêm, phí này sẽ bị tính nếu bạn quyết định giữ một lệnh qua đêm và phụ thuộc vào sản phẩm mà bạn đang giao dịch. Phí Swap thực chất là khoản phí mà bạn phải trả để giữ lệnh giao dịch từ ngày hôm nay sang ngày hôm sau.