Trang chủ Tags Trailing Stop

Tag: Trailing Stop

Là lệnh dịch chuyển dừng lỗ, là lệnh dừng lỗ mà mỗi khi thị trường đi đúng được được đủ một khoảng cách đã định trước, lệnh SL sẽ được cập nhật tại điểm đó. Và tiếp tục cập nhật mỗi khoảng cho đến khi thị trường quay trở đầu lại. Việc sử dụng lệnh Trailing Stop sẽ cho phép bạn tối đa hóa lợi nhuận của mình khi thị trường có các bước di chuyển dài về một phía.