Trang chủ Tags Tỷ giá

Tag: Tỷ giá

Tỷ giá trực tiếp: một đồng tiền nước ngoài được niêm yết theo đồng đô-la Mỹ. Ví dụ: EUR/USD, GBB/USD …

.Tỷ giá gián tiếp: đồng đô-la Mỹ được niêm yết theo một lượng nhất định một ngoại tệ khác. Ví dụ: USD/JPY, USD/CHF …

Tỷ giá chéo: một đơn vị của đồng tiền nước ngoài được niêm yết theo một lượng nhất định đồng ngoại tệ khác. Ví dụ: GBP/JPY, EUR/CHF …